Ceník rozpočtářských prací

hodinových sazeb - opravy, rekonstrukce bez DPH

použití - v případě

  • nejasný rozsah rozpočtářských prací
  • při neexistenci projektové dokumentace
  • nejedná se o běžné stavební práce

minimální hodinové sazby

 

 

 

 

1. vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce 800
2. velmi náročné a koncepční práce 600
3. náročné práce 480
4. méně náročné práce 380
5. pomocné práce 240

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor výpočtu- Propočet

 

 

 

 

  • rekonstrukce objektu neexistuje projektová dokumentace
  • rozsah - podlahy, sádrokartonové podhledy, malířské práce, oprava střechy, izolace střešního pláště, klempířské práce-okapy, svody

 

 

 

PROPOČET zařazeno do počet hodin sazba za hodinu cena celkem
příprava - zjištění stávajícího stavu a rozsah stavebních prací 4 6 380,- Kč 2280,- Kč
zpracování propočtu 3 6 480,- Kč 2880,- Kč
režijní náklady       516,- Kč
doprava 1 km /8kč   18 8,- Kč/1km 144,- Kč
Součet celkem       5820,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

Vzor výpočtu - Položkový rozpočet

 

 

 

 

  • rozsah do 2 mil.
  • rekonstrukce objektu neexistuje projektová dokumentace
  • rozsah - podlahy, sádrokartonové podhledy, malířské práce, oprava střechy, izolace střešního pláště, klempířské práce-okapy, svody

 

 

 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET zařazeno do počet hodin sazba za hodinu cena celkem
příprava - zjištění stávajícího stavu a rozsah stavebních prací 4 6 380,- Kč 2280,- Kč
zpracování výkazu výměr 3 8 480,- Kč 3840,- Kč
zpracování položkového rozpočtu 3 10 480,- Kč 4800,- Kč
zpracování limitky materiálů 3 0 480,- Kč 0,- Kč
režijní náklady       612,- Kč
doprava 1 km /8kč   10 8,- Kč/1km 80,- Kč
Součet celkem       11 612,- Kč