Souhrnné položkové rozpočty

Stanovení

Souhrnné položkové rozpočty v příkladech: V těchto typech rozpočtů, jak již vychází z názvu, klientovi vytvoříme celkový přehled, co všechno na jeho stavbě bude použito v jakém množství a při kterých jednotlivých pracích. Tyto typy rozpočtů se nejčastěji používají pří územních řízeních nebo při stavebních povoleních.

struktura rozpočtu

 • projektové a průzkumné práce projektové a průzkumné práce, autorský dozor, činnost projektanta na stavbě, geologický průzkum, geodetické práce, hydrogeologický průzkum
 • provozní soubory výtahy, technologické linky, apod.
 • stavební objekty
 • stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě vysokozdvižné vozíky, svářecí agregáty - účastní se investice
 • umělecká díla
 • vedlejší náklady spojené s umístěním stavby zařízení staveniště, provozní vlivy, doprava zaměstnanců
 • práce nestavebních organizací patenty, licence, geodetické vytyčovací práce, vysazování trvalých porostů
 • rezerva změny, inflace
 • ostatní náklady např. nájemné za pozemky zařízení staveniště (většinou obecní pozemky)
 • vyvolané investice nepoužité varianty projektů, příspěvky na infrastrukturu-sítě pod.
 • provozní náklady na přípravu a realizaci stavby přípravná a kompletační činnost investora

použití

pro územní řízení, stavební povolení, úvěr