Rozpočty

Rozpočty - tvorba rozpočtů

Objednejte si rozpočty

Na rozpočty a rozpočtářské práce jsme jedničkou na trhu. Našim heslem je rychlost kvalita rozpočtů a výborná cena.

Rozpočty od nás

Díky výborným znalostem rozpočtů a dlouholetým zkušenostem v rozpočtech, vytváříme různé druhy rozpočtů velmi kvalitně a rychle. Na což má vliv i samotná cena.Tedy rozpočty vytváříme rychle za výborné ceny.

Rozpočty a jaké druhy rozpočtů vytváříme?

Rozpočty předběžné (hrubé rozpočty) - Rozpočty staveb

Rozpočty předběžné (nebo také hrubé rozpočty) jsou rozpočty, jenž se zpracovávají ve fázi předprojektové přípravy stavby- v době vymezování investičního záměru a územního řízení. Předběžné rozpočty nejsou podrobné a jejich výstupem jsou pouze přibližující výsledky. Výpočet předběžného rozpočtu vychází pouze z objemových ukazatelů stavby (obestavěný prostor stavby, délka trasy, zastavěná plocha apod.)

Rozpočty předběžné (hrubé rozpočty) - tedy pomáhají

Rozpočty předběžné, třeba pro vaše stavby, či dřevostavby vám tedy pomáhají jednak snižovat náklady pro získaní rozpočtu při územním řízení, kdy již není nutné prokazovat podrobně vypracovaný detailní stavební rozpočet a vám tak postačuje rozpočet předběžný, jednak také při vašem rozhodování o dalších investicích do vaší stavby.

Rozpočty slepé - Rozpočty staveb

Rozpočty slepé jsou soupisem prací, doplněným o výkazy výměrů. Dokumentace pro zadání stavby (DZS) obsahují slepé rozpočty jako nedílnou součást, bez níž nejsou kompletní. Slepé rozpočty ruka v ruce s výkazem výměr vymezují druh, jakost a také i množství investorem požadovaných prací, dodávek a participovaných služeb, potřebných ke zhotovení stavby. Slepé rozpočty a výkazy výměr jsou podkladem pro zpracování nabídkové ceny vaší stavby.

Rozpočty položkové - Rozpočty staveb

Další položkou ve výčtu prováděných stavebních rozpočtů jsou Rozpočty položkové, které jsou ve své podstatě Soupisem prací, doplněnými o výkazy výměrů a konkrétní ceny u jednotlivých zúčastněných položek. Při nabídkách stavebních prací příslušných uchazečů o zakázku jsou položkové rozpočty využívány jako kontrolní a porovnávací rozpočty - jednotlivé stavební firmy je zahrnují do svých nabídek potencionálním klientům. Položkové rozpočty také bývají podkladem k ustanovení Smlouvy o dílo.

Nabídkové Rozpočty - Rozpočty staveb

Nabídkové rozpočty jsou zpracovány uchazečem o zakázku a nebo dodavatelem (zhotovitelem) stavby. Podkladem pro nabídkové rozpočty jsou slepé rozpočty, projektová dokumentace a také i dodací podmínky, uvedené v Obchodních podmínkách - všechny podklady směrují k stanovení celkové ceny díla. Zpracovaná nabídka s nabídkovým rozpočtem v tomhle případě musí být úplná a korektní. V případě vašeho zájmu je možné provézt průzkum trhu a zpracování vyhodnocení jednotlivých nabídkových rozpočtů příslušných stavebních firem. 

Nabídka:

Skvělé bezpečnostní dveře

Potřebujete bezpečnostní dveře, které ale budou zároveň prosklené? www.adlo.cz je pro Vás má a to za bezkonkurenční ceny. My jsme tu právě pro Vás.