Stanovení položkového rozpočtu

Veškeré položkové rozpočty se stanovují z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Položkové rozpočty v příkladech: Tyto rozpočty Vám slouží k přesnému stanovení, co na vaší stavbě bude zapotřebí v jakém množství a za jakou cenu. V položkovém rozpočtu se uvádějí počty oken, rámů, kliček ne jen v počtech ale také v rozměrech. Taktéž bychom neměli zapomínat na to, že okno bude potřeba zapravit a zazdít. S tímto vším se počítá v položkovém rozpočtu. Taktéž jej můžete použít ke kontrolám kolik Vám vaši zedníci spotřebovali materiálu což sice u jednoho okna ztrácí smyslu, ale u kompletní stavy můžete přijít i o 100.000,- Kč

Struktura položkového rozpočtu:

  • výkaz výměr stavební části
  • ocenění stavební části
  • specifikace technického zařízení
  • ocenění technického zařízení

Další možnosti doplnění:

  • specifikace – limitka materiálů
  • specifikace – limitka profesí
  • specifikace – limitka strojů
  • specifikace – limitka dopravy
  • slepý položkový rozpočet

Vhodné pro: pro stavební povolení, soupis prací a dodávek k vyhledání dodavatele, k prováděcí dokumentaci, kontrolní sestavení rozpočtových nákladů.

Již přes 20 let tvořím stavební rozpočty,
pro firmy i jednotlivce.

Stavební rozpočty a má práce

Nabízím vám kvalitní a rych stavební rozpočty. Vím, že správný rozpočet může mít významný vliv na cenu vašeho stavebního projektu. Díky mým rozpočtům budete přesně vědět, kolik peněz potřebujete pro každou část projektu a následně se vyhnout nepříjemným překvapením.

 Všechny mé rozpočty jsou velmi detailní a přesné, s přehlednou strukturou a jasným rozvržením nákladů.

Díky stavebnímu rozpočtu budete mít ucelenou představu o ceně jednotlivých položek a současně celé stavby!