Rozpočty - tvorba stavebních rozpočtů

Úvod/

Rozpočty

Stavební rozpočty a druhy

Potřebujete zpracovat stavební rozpočet? Máte možnost využít zdarma první hodiny konzultací k rozhodnutí, jaké rozpočty stavebních prací potřebujete ať už u dřevostavby nebo zděného RD v poměru cena výkon. Mou snahou je nabídnout vám stavební rozpočet, které vám bude absolutně vyhovovat, pomůže a nezpomalí stavbu.

Stavební rozpočty a druhy

Předběžné rozpočty

nebo také hrubý rozpočet

Vhodné pro

Rozpočty předběžné (nebo také hrubé rozpočty) jsou rozpočty, jenž se zpracovávají ve fázi předprojektové přípravy stavby- v době vymezování investičního záměru a územního řízení. Předběžné rozpočty nejsou podrobné a jejich výstupem jsou pouze přibližující výsledky. Výpočet předběžného rozpočtu vychází pouze z objemových ukazatelů stavby (obestavěný prostor stavby, délka trasy, zastavěná plocha apod.)

Souhrnné rozpočty

nebo také  nabídkový rozpočet

Vhodné pro

Souhrnné stavební rozpočty jsou nástrojem, který používají jednotlivci i stavební firmy, aby si zjednodušily a zrychlily proces plánování a rozpočtování stavebních projektů. Tento druh rozpočtu umožňuje vám jako staviteli předvídat náklady na jednotlivé prvky stavebního projektu, jako jsou materiály, pracovní síly, doprava a další. Rozpočet zahrnuje i náklady na požadované certifikace a certifikáty.

Položkové rozpočty

nebo také hrubé rozpočty

Vhodné pro

Další položkou ve výčtu prováděných stavebních rozpočtů jsou položkové rozpočty, které jsou ve své podstatě soupisem prací, doplněnými o výkazy výměrů a konkrétní ceny u jednotlivých položek. Při nabídkách jsou položkové rozpočty využívány jako kontrolní a porovnávací rozpočty – stavební firmy je zahrnují do svých nabídek  klientům. Položkové rozpočty také bývají podkladem k ustanovení Smlouvy o dílo.

K rozpočtům také řadíme

Souhrnné rozpočty, Stavební dokumentaci, Stavební kalkulace, Výkazy výměr, Soupis Prací.

Díky stavebnímu rozpočtu budete mít ucelenou představu o ceně jednotlivých položek a současně celé stavby!