Zjednodušeny postup stavby

krokco mám dělatkde a co zajistitproč
1mám pozemek
2zvolím typ chaty nebo RD
3zajdu na stavební úřad, stavební komisia) zjistím zda mi bude předběžně uděleno stavební povolení na dřevostavbu, b) zda mi povolí vnější plášť – dřevěny, nebo omítkový c) požádám o soupis dokladů, které po mě bude požadovat stavební úřad k žádosti o stavební povolení ( někdy mají na internetu)podklad pro projektanta
4zajdu na katastrální úřada) geodetický snímekbudu potřebovat pro projektanta a stavební úřad
b) výpis z LV – listu vlastníkůbudu potřebovat pro projektanta ( stačí kopie) a stavební úřad
5zajdu na vodovody a kanalizacezjištění inženýských sítí – kudy vede kanalizace, voda, možnost přípojky, případně zda mi doporučí dodavatelské firmy, přípojku si hradí zadavatel, přípojka voda – připojení na hlavní uliční řad provádí vododovody, pak následuje vodoměrná šachta ve které je usazen vodoměr- majetek vodáren a dále vnější a vnitřní rozvod vody, kanalizace- je stejné jako voda pouze místo vodoměrné šachty je kanlizační šachtice, pozor v chráněné krajinné oblasti je to jiné ( čistička odpadních vod atd.) i zde na závěr – tlaková zkouška těsnosti potrubípřikládá se ke kolaudačnímu řízení
6zajdu na rozvodné závodyzjištění sítí – elektro, možnost přípojky, případně zda mi doporučí dodavatelské firmy, přívod elektro až po elektroměr je v majetku Rozvodných závodů tzv po plombu, od elektroměru vnější a vnitřní rozvody provádí firma která má k tomu oprávnění – na závěr – revizní zprávapřikládá se ke kolaudačnímu řízení
7zajdu na plynárnyzjištění sítí – plyn, možnost přípojky, plynovou přípojku provádí vždy firma, kterou Vám doporučí plynárny až po hlavní uzávěr plynu oduzávěru plynu můžete vnější i vnitřní rozvod plynu řešit s firmou, která má k tomu oprávnění- na závěr – revizní zprávapřikládá se ke kolaudačnímu řízení
8radonová zprávadoporučuji v místě realizace příp. v okolí zajistit „radonového technika“ odebírají se 3 a více vzorků pro stanovení výše radonového rizika ( dle tohoto zjištění se pak provádějí izolace zákldových částí domečku)podklad, ke stavebnímu řízení ale i pro projektanta
9geodetizaměření pozemku, zjištění výšek, (svah, různé úpravy terénu apod.)podklad pro projektanta
10zadám projektové prácea) projektová dokumentace k stavebnímu povolení
11b) projektová dokumentace k stavebnímu ohlášení
12zadám inženýrské prácea) zpracování výkazu výměr
13b) zpracování soupisu prací
14c) zpracování kontrolního rozpočtu
15nechám si zpracovat cenovou nabídku od firemvybraný zhotovitel stavby se uvádí do žádosti o vydání stavebního povolení, spodní stavba– svépomocí(pak stavební dozor)nebo dodavatelsky-firmou) pak musí být uvedena firma, a jejich osoba odpovědná za stavební činnost + Váš stavební dozor jako investora, vrchní stavba – uvést Truhlářství Blažek a je dobré přiložit např. kopii, živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku u firem, které pro Vás budou stavbu zhotovovat
16stavební dozor investora, tedy mězajistit si stavební dozor – musí být uveden v žádosti o vydání stavebního povolení
17které podklady musím zajistit až budu mít projektovou dokumentaci- dle seznamu ze stavebního úřadua) vyjádření účastníků stavebního řízení – sousedůmohou být třeba sousedé, ale i majitel přístupové komunikace,aj.
b) vyjádření účastníků stavebního řízení – jiných dotčených orgánůřeknou mi na stavebním úřadě
– rozvodných závodů
– vodovodů a kanalizací
– telekomunikací
– případně plynařů
atd.
18v případě, že si budu dělat stavební práce svépomocí ( základy – základovou desku a přípojky)zajistit si stavební dozor – musí být uveden v žádosti o vydání stavebního povolení
19podat žádost na Stavební úřad
20po vydaném stavebním povolení nebo ohlášení mohu zahájit stavbu

Tak to by bylo zatím asi tak to nejdůležitější. Doufám, že jsem Vás tím neodradila od stavby. Ing. Dana Mlejnková