Stanovení hrubého rozpočtu

Veškeré hrubé rozpočty se stanovují se z obestavěného prostoru v m3 nebo z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Hrubé rozpočty v příkladech: V podstatě jde u hrubých rozpočtu o to, abyste jasně a v krátkosti měli přehledný rozpočet. Na kterém vidíte co je vždy přesně kolik co stojí a kolik Vám toho mají přivést na vaší opravu či stavbu. Je samozřejmé, že tyto rozpočty se nedají použít pro výběrová řízení, ale velmi Vám pomohou při stavbě či rekonstrukcích a to ne jen při stavebních povoleních.

  • výkaz výměr stavební části
  • ocenění stavební části
  • specifikace technického zařízení
  • ocenění technického zařízení

Vhodné pro: pro studii, pro stavební povolení

Již přes 20 let tvořím stavební rozpočty,
pro firmy i jednotlivce.

Stavební rozpočty a má práce

Nabízím vám kvalitní a rych stavební rozpočty. Vím, že správný rozpočet může mít významný vliv na cenu vašeho stavebního projektu. Díky mým rozpočtům budete přesně vědět, kolik peněz potřebujete pro každou část projektu a následně se vyhnout nepříjemným překvapením.

 Všechny mé rozpočty jsou velmi detailní a přesné, s přehlednou strukturou a jasným rozvržením nákladů.

Díky stavebnímu rozpočtu budete mít ucelenou představu o ceně jednotlivých položek a současně celé stavby!