Soupis prací

Soupis prací (SP) je soupisem položek jednotlivých prováděných nebo plánovaných prací, dodávek a také služeb, potřebných k úplnému zhotovení stavby, nebo některé z její částí. Soupis prací jednoznačně vymezuje druh a kvalitu prací skrze popisy položek.

Předpoklady pro soupis prací

Podkladem pro zhotovení soupisu položek jsou technické specifikace stavby včetně technických a uživatelských standardů stavby a standardní obecně platný třídník. Soupis prací se zpracovává ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci vaší stavby. Kromě soupisu prací a služeb pro kompletní stavební úpravy obsahuje soupis prací také položky prací, dodávek a služeb, které nejsou trvalou součástí stavby, avšak jsou nezbytné pro zahájení a dokončení stavebního díla – tedy všeobecné konstrukce a práce. Rozsah položek, které nejsou trvalou součástí stavby a jsou přitom součástí soupisu prací je projednán a odsouhlasen zadavatelem stavby a také projektantem.

Již přes 20 let tvořím stavební rozpočty,
pro firmy i jednotlivce.

Stavební rozpočty a má práce

Nabízím vám kvalitní a rych stavební rozpočty. Vím, že správný rozpočet může mít významný vliv na cenu vašeho stavebního projektu. Díky mým rozpočtům budete přesně vědět, kolik peněz potřebujete pro každou část projektu a následně se vyhnout nepříjemným překvapením.

 Všechny mé rozpočty jsou velmi detailní a přesné, s přehlednou strukturou a jasným rozvržením nákladů.

Díky stavebnímu rozpočtu budete mít ucelenou představu o ceně jednotlivých položek a současně celé stavby!