Domky a chaty

Dřevo patří k základním stavebním materiálům, oblíbeným pro svoji dostupnost a jednoduchost zpracování. Nemusíme chodit daleko, abychom viděli, že při správné údržbě a pečlivém provedení, dřevostavby přetrvají staletí. Po krátké odmlce, kdy dostávaly přednost především zděné a betonové stavby, se vrací systémy ze dřeva i k nám tedy dřevostavby.

Dřevostavba je z ekologicky nezávadných materiálů. V dnešní době, kdy jedním z hlavních kritérií nejen u dřevostaveb je spotřeba energií, je schopen tento systém montovaných domů nalézt odpovídající a uspokojivé řešení. Jsou to právě dřevostavby, které umožňují, bez větších problémů, provádět stavby nízkoenergetické až pasivní. Náš systém svými tepelně technickými vlastnostmi spadá do kategorie domů nízkoenergetických. Výhodou dřevostaveb oproti klasické zděné stavbě je zkrácení doby výstavby z několika měsíců na několik týdnů, podle náročnosti stavby. Dále odpadá mokrý proces, což znamená možnost realizace i v zimních měsících.

Výroba a montáž dřevostavby je provedena podle dokumentace, která je v souladu s platnými normami EU. Při minimální dosažené tloušťce stěn, jejich souč. prostupu tepla US vyhovuje požadavkům českých norem (ČSN 730540-2) a spolehlivě splňuje i normy Evropské unie (ČSN EN ISO 13788).

Již přes 20 let tvořím stavební rozpočty,
pro firmy i jednotlivce.

Dřevostavby a jejich přednosti

Rychlost výstavby – do 3 týdnů – hrubá stavba, 8-12 týdnů – dům na klíč ( dle rozsahu stavební části)

Větší užitná plocha o 10% více než klasické zděné domky

Energetická úspora: až 50-70% nákladů na vytápění

Ekologické materiály: přírodní

Dřevostavby šetrné k životnímu prostředí

Moderní, správně navržené a realizované konstrukce a stavby na bázi dřeva mají řadu předností, zejména v oblasti zatížení životního prostředí při jejich výstavbě, užívání, ale i při jejich likvidaci. Jelikož jsou dřevostavby lehčí, stačí úspornější (méně masivní) základová konstrukce. Také můžeme zohlednit úsporu zastavěné plochy, která při tl. stěny 255 mm činí 10% oproti zděné stavbě.

Typová projektová dokumentace

Projektová dokumentace je doplněna – chata s ozn. B12, B14, B12F, rodinného domku B 15 (dle Vašich požadavků – např. požární zprávu, projekt statiky, projekt zdravotechniky, projekt vytápění, projekt elektroinstalace, osazení objektu)

  • do terénu aj.
  • projekt rodinného domku musí být před předložením na stavební úřad dopracován
  • projekt osazení rodinného domku do terénu

 

Nabízím Vám vypracování individuální projektové dokumentace rodinného domu – v případě, že máte specifické požadavky na budoucí rodinný dům, např. potřebujete postavit RD v komplikované situaci z hlediska rozměrů, tvarů, či svažitosti stavební parcely.

Dřevostavby, úspora za vytápění?

Náklady na vytápění rodinných domků a ostatních staveb z moderních konstrukcí na bázi dřeva s dostatečnou tloušťkou tepelné izolace jsou podle zkušeností uživatelů až o několik tisíc Kč měsíčně nižší než u domků z klasických cihlových a silikátových materiálů. TEPELNÝ ODPOR STĚNY = 4,85 W.K-1.m2. Z úspory nákladů na provoz staveb na bázi dřeva vyplývají pro investora příznivé ekonomické podmínky pro splácení úvěru nebo hypotéky.

Domek je zařazen do nízko energetických domů Vysoká flexibilita dispozičního řešení

Nízká hmotnost a snadná demontovatelnost stavebních konstrukcí na bázi dřeva vytváří podmínky pro možnost jednoduchých a nenáročných úprav těchto konstrukcí v průběhu užívání stavby. To umožňuje snadnou změnu dispozičního uspořádání domu podle potřeb uživatele a prodlužuje morální životnost těchto staveb.

Možnost výstavby po celý rok

Výstavba formou suché technologie umožňuje racionální využití pracovní síly po celý rok. Podstatně zkracuje nejen dobu výstavby, ale i dobu za kterou jsou vložené finanční prostředky investorů nebo finančních ústavů kryty plnohodnotným, obchodovatelným stavebním dílem.

Díky stavebnímu rozpočtu budete mít ucelenou představu o ceně jednotlivých položek a současně celé stavby!