Individuální projektová dokumentace

Dřevostavby jsou sice realizovány dle typové projektové dokumentace, ale pokud chcete dřevostavbu realizovat individuálním způsobem. Nejjednodušší cesta je vytvořit zcela originální projektovou dokumentaci od které se bude realizovat zcela jedinečná stavba.Tedy pokud chcete dřevostavbu jedinečnou a ne uniformní dřevostavbu zde je můj Kontakt.

Již přes 20 let tvořím stavební rozpočty,
pro firmy i jednotlivce.

Projektová dokumentace

Dřevostavba malá projektová dokumentace rodinného domku či chaty

Takto zpracovaný projekt vám pomůže při úvodním jednání s odborem výstavby.

Dřevostavba a typová projektová dokumentace

Dřevostavba rodinný domek B 15 ( obsahuje průvodní zprávu, technickou zprávu, výkresovou část- základy, půdorysy, řezy, krov, pohledy, výpisy podlah,oken, dveří, střešní krytinu )

Individualní projektová dokumentace

Dřevostavba. B12, B14, B12F, rodinného domku B 15 ( dle Vašich požadavků – např. požární zprávu, projekt statiky, projekt zdravotechniky, projekt vytápění, projekt elektroinstalace, osazení objektu do terénu aj. projekt rodinného domku musí být před předložením na stavební úřad dopracován o projekt osazení rodinného domku do terénu

Individuální projekt rodinného domu

Nabízím Vám vypracování individuálního projektu rodinného domu – v případě, že máte specifické požadavky na budoucí rodinný dům, např. potřebujete postavit RD v komplikované situaci z hlediska rozměrů, tvarů, či svažitosti stavební parcely.

Díky stavebnímu rozpočtu budete mít ucelenou představu o ceně jednotlivých položek a současně celé stavby!