Pojištění nemovitostí a dřevostaveb

Při pojištění nemovitosti je nutné posoudit, jakým nebezpečím je nemovitost nejvíce ohrožena a z jaké příčiny mohou vzniknout největší škody. Předmětem pojištění nemovitosti jsou obytné a hospodářské budovy, přístavby, garáže, kůlny, chaty a chalupy, zídky, ploty.

Pojistit nemovitost je možné proti celé řadě různých nebezpečí, přičemž pojištění kryje živelní rizika, vodovodní rizika a rizika odcizení součásti věci.Pojištění nemovitosti lze rozšířit o další rizika, například o škody způsobené: zkratem, přepětím, vandalismem atd.

Dále je možno připojistit stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí určené ke stavbě, údržbě nebo rekonstrukci pojištěné budovy.

Při sjednání pojištění nemovitosti je nejprve stanovena pojistná hodnota pojišťované stavby včetně jejích součástí a od ní se pak odvozuje pojistná částka pro novou nebo časovou cenu.

K pojištění nemovitosti lze připojistit pojištění odpovědnosti držitele nebo správce nemovitosti.

Již přes 20 let tvořím stavební rozpočty,
pro firmy i jednotlivce.

Pojištění nemovitostí (rodinné domy/bytové domy)

Pojištění nemovitosti s živelními riziky se rozumí :

 1. požár
 2. úder blesku
 3. výbuch
 4. náraz letadla nebo jeho zřícení
 5. pád stromů, stožárů, nebo jiných věcí, nejsou-li součástí poškozené věci nebo souboru věcí

Pojištění nemovitosti a další živelní rizika patří :

 1. povodeň a záplava
 2. bouřlivý vítr
 3. krupobití
 4. atmosferické srážky
 5. sesuv půdy
 6. zřícení skal či zemin
 7. tíha sněhu
 8. zemětřesení

Pojištění nemovitosti na vodovodní rizika:

 1. přetlakem kapaliny či páry
 2. zamrznutím
 3. kapalinou unikající z různých typů ústředního topení a kotlů

Potřebujete poradit s pojištěním? Napište mi přes kontaktní formulář.