Stanovení souhrného rozpočtu

Souhrnné položkové rozpočty v příkladech: V těchto typech rozpočtů, jak již vychází z názvu, klientovi vytvoříme celkový přehled, co všechno na jeho stavbě bude použito v jakém množství a při kterých jednotlivých pracích. Tyto typy rozpočtů se nejčastěji používají pří územních řízeních nebo při stavebních povoleních. 

Struktura položkového rozpočtu:

 • projektové a průzkumné práce projektové a průzkumné práce, autorský dozor, činnost projektanta na stavbě, geologický průzkum, geodetické práce, hydrogeologický průzkum
 • provozní soubory výtahy, technologické linky, apod.
 • stavební objekty
 • stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě vysokozdvižné vozíky, svářecí agregáty – účastní se investice
 • umělecká díla
 • vedlejší náklady spojené s umístěním stavby zařízení staveniště, provozní vlivy, doprava zaměstnanců
 • práce nestavebních organizací patenty, licence, geodetické vytyčovací práce, vysazování trvalých porostů
 • rezerva změny, inflace
 • ostatní náklady např. nájemné za pozemky zařízení staveniště (většinou obecní pozemky)
 • vyvolané investice nepoužité varianty projektů, příspěvky na infrastrukturu-sítě pod.
 • provozní náklady na přípravu a realizaci stavby přípravná a kompletační činnost investora

Vhodné pro: pro územní řízení, stavební povolení, úvěr

Již přes 20 let tvořím stavební rozpočty,
pro firmy i jednotlivce.

Stavební rozpočty a má práce

Nabízím vám kvalitní a rych stavební rozpočty. Vím, že správný rozpočet může mít významný vliv na cenu vašeho stavebního projektu. Díky mým rozpočtům budete přesně vědět, kolik peněz potřebujete pro každou část projektu a následně se vyhnout nepříjemným překvapením.

 Všechny mé rozpočty jsou velmi detailní a přesné, s přehlednou strukturou a jasným rozvržením nákladů.

Díky stavebnímu rozpočtu budete mít ucelenou představu o ceně jednotlivých položek a současně celé stavby!