Projektová dokumentace

Projektová dokumentace, kterou pro vás vytvářím u dřevostaveb vychází z typové projektové dokumentace.Tímto pozměněním projektové dokumentace dosáhneme individuality a jedinečnosti dřevostavby účelem takovéto úpravy projektové dokumentace není jenom jedinečnost stavby ale také zlevnění projektové dokumentace. Samozřejmě že máte také možnost i nechat si vytvořit projektovou dokumentaci k dřevostavbám zcela novou a nezávislou na typové projektové dokumentaci dřevostavby.V takovém případě projektová dokumentace je sice dražší, ale máte nesporně originální provedení dřevostavby.

Již přes 20 let tvořím stavební rozpočty,
pro firmy i jednotlivce.

Pro dřevostavby

Malá projektová dokumentace domku čí chaty dřevostavby

Takováto projektová dokumentace vám pomůže při úvodním je s odborem výstavby.

Typová projektová dokumentace

V takovémto případě je projektová dokumentace na rodinný domek B 15.Projektová dokumentace obsahuje průvodní zprávu, technickou zprávu, výkresovou část- základy, půdorysy, řezy, krov, pohledy, výpisy podlah, oken, dveří, střešní krytinu )

Typová projektová dokumentace

Projektová dokumentace je doplněna – chata s ozn. B12, B14, B12F, rodinného domku B 15 (dle Vašich požadavků – např. požární zprávu, projekt statiky, projekt zdravotechniky, projekt vytápění, projekt elektroinstalace, osazení objektu)

  • do terénu aj.
  • projekt rodinného domku musí být před předložením na stavební úřad dopracován
  • projekt osazení rodinného domku do terénu

 

Nabízím Vám vypracování individuální projektové dokumentace rodinného domu – v případě, že máte specifické požadavky na budoucí rodinný dům, např. potřebujete postavit RD v komplikované situaci z hlediska rozměrů, tvarů, či svažitosti stavební parcely.

Pro zděné domy

Projektová dokumentace pro zděné domy

Při tvorbě projektové dokumentace dbám na přesnost a kvalitu zpracování. Projektová dokumentace obsahuje veškeré náležitosti jak pro stavební povolení tak pro realizaci stavby. Projektová dokumentace, kterou pro vás vytvářím u zděných domů je zcela závislá na vašich přáních a požadavcích.

Díky stavebnímu rozpočtu budete mít ucelenou představu o ceně jednotlivých položek a současně celé stavby!