Stanovení přepočtu stavebních prací

Veškeré přepočty, které pro Vás zpracujeme, se nejčastěji používají ke studii (propočet nákladů dle objemových ukazatelů v m3 obestavěného prostoru).

Přepočty v příkladech, máte vytvořen rozpočet, kde se často neobjevují jednotky nebo množství což teprve ceny uvedené v DPH. Tyto všechny body které nejsou uvedeny ve vašem rozpočtu mohou mít potom velký vliv na celkovou cenu díla. Tedy na vaší peněženku a taktéž se zde ani nabýváme o čase, který může při nejasnostech trvat dokončení.

  • výkaz výměr stavební části
  • ocenění stavební části
  • specifikace technického zařízení
  • ocenění technického zařízení

Vhodné pro: studie, návrh stavby, dokumentace pro územní rozhodnutí

Již přes 20 let tvořím stavební rozpočty,
pro firmy i jednotlivce.

Stavební rozpočty a má práce

Nabízím vám kvalitní a rych stavební rozpočty. Vím, že správný rozpočet může mít významný vliv na cenu vašeho stavebního projektu. Díky mým rozpočtům budete přesně vědět, kolik peněz potřebujete pro každou část projektu a následně se vyhnout nepříjemným překvapením.

 Všechny mé rozpočty jsou velmi detailní a přesné, s přehlednou strukturou a jasným rozvržením nákladů.

Díky stavebnímu rozpočtu budete mít ucelenou představu o ceně jednotlivých položek a současně celé stavby!