Hrubé rozpočty

Stanovení hrubého rozpočtu

Veškeré hrubé rozpočty se stanovují se z obestavěného prostoru v m3 nebo z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Hrubé rozpočty v příkladech: V podstatě jde u hrubých rozpočtu o to, abyste jasně a v krátkosti měli přehledný rozpočet. Na kterém vidíte co je vždy přesně kolik co stojí a kolik Vám toho mají přivést na vaší opravu či stavbu. Je samozřejmé, že tyto rozpočty se nedají použít pro výběrová řízení, ale velmi Vám pomohou při stavbě či rekonstrukcích a to ne jen při stavebních povoleních.

Struktura hrubého rozpočtu

  • výkaz výměr stavební části
  • ocenění stavební části
  • specifikace technického zařízení
  • ocenění technického zařízení

použití hrubých rozpočtů

pro studii, pro stavební povolení