Přepočty

Stanovení přepočtu

Veškeré přepočty, které pro Vás zpracujeme, se nejčastěji používají ke studii (propočet nákladů dle objemových ukazatelů v m3 obestavěného prostoru).

Přepočty v příkladech, máte vytvořen rozpočet, kde se často neobjevují jednotky nebo množství což teprve ceny uvedené v DPH. Tyto všechny body které nejsou uvedeny ve vašem rozpočtu mohou mít potom velký vliv na celkovou cenu díla. Tedy na vaší peněženku a taktéž se zde ani nabýváme o čase, který může při nejasnostech trvat dokončení.

struktura přepočtu

  • výkaz výměr stavební části
  • ocenění stavební části
  • specifikace technického zařízení
  • ocenění technického zařízení

použití přepočtů

studie, návrh stavby, dokumentace pro územní rozhodnutí