Soupis prací

Soupis prací SP - Rozpočet staveb

Soupis prací je soupisem položek jednotlivých prováděných nebo plánovaných prací, dodávek a také služeb, potřebných k úplnému zhotovení stavby, nebo některé z její částí. Soupis prací jednoznačně vymezuje druh a kvalitu prací skrze popisy položek.

Předpoklady pro soupis prací

Podkladem pro zhotovení soupisu položek jsou technické specifikace stavby včetně technických a uživatelských standardů stavby a standardní obecně platný třídník. Soupis prací se zpracovává ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci vaší stavby. Kromě soupisu prací a služeb pro kompletní stavební úpravy obsahuje soupis prací také položky prací, dodávek a služeb, které nejsou trvalou součástí stavby, avšak jsou nezbytné pro zahájení a dokončení stavebního díla - tedy všeobecné konstrukce a práce. Rozsah položek, které nejsou trvalou součástí stavby a jsou přitom součástí soupisu prací je projednán a odsouhlasen zadavatelem stavby a také projektantem.